ಕ್ರ.

ಸಂ       

ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹೆಸರು ಪದನಾಮ            ಕಾರ್ಯ ನಿಯೋಜನೆ ಸ್ಥಳ
1 ಶ್ರೀಮತಿ ಸುವರ್ಣ ಸಹಾಯಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು & ಮಳಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಜಯನಗರ ಮಾರಾಟ ಮಳಿಗೆ,

ನಂ,11, ಶಾಪಿಂಗ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ಜಯನಗರ .

ಬೆಂಗಳೂರು-560011, ಮೊ: 9480886291

2 ಶ್ರೀ ಆರ್. ಮುರಳಿ

 

ಶ್ರೀ ರಾಮಕೃಷ್ಣನ್ ಕೆ.ಆರ್

ಶ್ರೀಮತಿ ಮೀನಾಕ್ಷಿ               

ಶ್ರೀಮತಿ ಕೆ.ಎಂ.ಲಲಿತ            

ಉಪ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು & ಮಳಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು

ಸಹಾಯಕರು   

ಸಹಾಯಕರು   

ಸಹಾಯಕರು   

ಸುಭಾಷ್‍ನಗರ ಮಾರಾಟ ಮಳಿಗೆ, ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ಉಪ್ಪಾರಪೇಟೆ ಪೋಲಿಸ್ ಠಾಣೆ ಹಿಂಭಾಗ, ಸುಭಾಷ್‍ನಗರ.

ಬೆಂಗಳೂರು-560009.

ಮೊ: 9480886274

 

3 ಶ್ರೀ ರಾಮಾಂಜೀನಪ್ಪ .ವಿ

 

ಶ್ರೀ ಲವಕುಮಾರ್ ಪಿ.

ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು & ಮಳಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು

ನುರಿತ ಕೆಲಸಗಾರರು      

ರಾಜಾಜಿನಗರ ಮಾರಾಟ ಮಳಿಗೆ, ನಂ. 77-34, 42 ನೇ ಕ್ರಾಸ್, ಸುಬ್ರಮಣ್ಯೇಶ್ವರ ಮಹಲು, 3 ನೇ ಬ್ಲಾಕ್, ರಾಜಾಜಿನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-560010

ಮೊ: 9480886288

4 ಶ್ರೀ ಬಿ.ಎನ್ ಜಯದೇವಯ್ಯ               

 

 

ಶ್ರೀ ಎಂ.ಪಿ ಮುತ್ತುರಾಜು       

ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು & ಮಳಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು

 

ಅನುಚರರು   

ತುಮಕೂರು ಮಾರಾಟ ಮಳಿಗೆ, ನಂ. 22, ರೆಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಭವನ, ಅಶೋಕ ರಸ್ತೆ, ತುಮಕೂರು-572101.

ಮೊ: 9480886288

5 ಶ್ರೀ ಪಿ.ಪ್ರಾಣೇಶ್

 

 

ಶ್ರೀ ರಂಗಸ್ವಾಮಿ .ಬಿ 

ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು- ಬೆಳಗಾವಿ ವಲಯ &  ಜಿಲ್ಲಾ ಸಂಯೋಜಕರು, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ

ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು

ಅಮೋಘ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ರಂಗಮಂದಿರ ಹತ್ತಿರ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ

ಮೊ: 9480886272

6 ಶ್ರೀಮತಿ ಕವಿತಾ ಎಂ.ಎಸ್           ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು, ಮೈಸೂರು ವಲಯ ಮೈಸೂರು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕಛೇರಿ ಸಿ.ಟಿ,ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ಸಯ್ಯಾಜಿ ರಾವ್ ರೋಡ್, ಮೈಸೂರು-570001, ಮೊ: 9480886255
7 ನಾಗರಾಜು .ಎಂ         

 

 

ಪುಟ್ಟರಸು .ಎಂ

ಸಹಾಯಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು & ಮಳಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು

 

ಅನುಚರರು

ಮೈಸೂರು ಮಾರಾಟ ಮಳಿಗೆ, ಸಿ.ಟಿ,ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ಸಯ್ಯಾಜಿ ರಾವ್ ರೋಡ್, ಮೈಸೂರು-570001, ಮೊ: 9480886258
8 ಸರೋಜ.ಎನ್ ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು & ಮಳಿಗೆ ಪ್ರಭಾರ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು                ಕುವೆಂಪುನಗರ ಮಾರಾಟ ಮಳಿಗೆ, ನಂ.2, ಕೆ.ಹೆಚ್.ಬಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ಕುವೆಂಪುನಗರ, ಮೈಸೂರು-571401,

ಮೊ: 9480886262

9 ಪ್ರವೀಣ್ ವೈ

ಅವಿನಾಶ್ ದತ್ತ.ಸಿ      

ಪ್ರಭಾರ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು               

ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು

ಮಂಗಳೂರು ಮಾರಾಟ ಮಳಿಗೆ, ನಂ. 03, ಹಳೆ ಮೀನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ರಸ್ತೆ, ಮಂಗಳೂರು-575101.

ಮೊ: 9480886280

10 ಟಿ ಎಂ. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಜಯಕುಮಾರ್.ಜೆ ಪ್ರಭಾರ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು               

ಅನುಚರರು   

ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಮಾರಾಟ ಮಳಿಗೆ

ಎನ್.ಎಂ.ಸಿ ಸರ್ಕಲ್, ಮಲ್ಲಂದೂರ್ ರಸ್ತೆ, ಎ.ಟಿ.ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು.

ಮೊ: 9480886268

11 ಸಿ.ಜೆ ಚೇತನ್     ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು & ಮಳಿಗೆ ಪ್ರಭಾರ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು        ಬೆಳಗಾವಿ ಮಾರಾಟ ಮಳಿಗೆ

ಗೋವಾವೆಸ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ಬಸವೇಶ್ವರ ಸರ್ಕಲ್, ಬೆಳಗಾವಿ.

ಮೊ: 9480886266

12 ಎ.ಎಸ್ ರುದ್ರೇಶಿ

 

ದ್ರೌಪದಿ ವಿಮಲಾಬಾಯಿ ಮೋರಬ್           

ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು & ಮಳಿಗೆ ಪ್ರಭಾರ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು

ಸಹಾಯಕರು   

               

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಮಾರಾಟ ಮಳಿಗೆ

ನಂ.209, ಐ.ಟಿ ಪಾರ್ಕ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ಹೊಸೂರು

ಎನ್.ಹೆಚ್-4, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-580029

ಮೊ: 9480886275

13 ಸಂಜೀವಪ್ಪ.ಟಿ

 

 

ಜಗದೀಶ್.ಎನ್     

ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು & ಮಳಿಗೆ ಪ್ರಭಾರ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು

 

ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು      

ಬಳ್ಳಾರಿ ಮಾರಾಟ ಮಳಿಗೆ

ನಂ. 24, ‘Bಬ್ಲಾಕ್,

ನೆಲ ಮಹಡಿ, ಬುಡ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ಬಳ್ಳಾರಿ-583101.

ಮೊ: 9480886274

14 ಬಿ.ಬಿ. ವೈಭವ್

 

ಕೆಂಚಪ್ಪ   

ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು & ಮಳಿಗೆ ಪ್ರಭಾರ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು

ಅನುಚರರು   

ರಾಯಚೂರು ಮಾರಾಟ ಮಳಿಗೆ

ನಂ. 2, ಮಹಿಳಾ ಸಮಾಜ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ಜೈಲ್ ರಸ್ತೆ, ರಾಯಚೂರು.

ಮೊ: 9480886283

15 ಶ್ರೀ ಬಸನ್ನ ಗೌಡ               

 

ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮೀ

ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು & ಮಳಿಗೆ ಪ್ರಭಾರ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು

ಅನುಚರರು   

ಕಲಬುರಗಿ ಮಾರಾಟ ಮಳಿಗೆ

ಜನತಾ ಬಜಾರ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್, ಕಲಬುರಗಿ.ಮೊ: 9480886261

16 ಶ್ರೀ ಎ.ಎಸ್ ರುದ್ರೇಶಿ

 

ಚೇತನ .ಜಿ     

ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು & ಮಳಿಗೆ ಪ್ರಭಾರ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು

ಅನುಚರರು   

ಲಿಡ್‍ಕರ್ ಲೆದರ್ ಎಂಪೋರಿಯಂ, ನಂ. 01, ಬಸವಸದನ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ನೆಹರು ಸರ್ಕಲ್, ಶಿವಮೊಗ್ಗ-577201.

ಮೊ: 9480886285

17 ಶ್ರೀ ಜಯರಾಮಯ್ಯ                ಜಿಲ್ಲಾ ಸಂಯೋಜಕರ & ಮಳಿಗೆ ಪ್ರಭಾರ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು                ಲಿಡ್‍ಕರ್ ಲೆದರ್ ಎಂಪೋರಿಯಂ, ನಂ. 8, ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ ರಸ್ತೆ, ಪಿ.ಜಿ ಎಕ್ಸ್‍ಟೆನ್‍ಷನ್, ದಾವಣಗೆರೆ-577002

ಮೊ: 9513733884