1      ಸರ್ವೆ ನಂ.4, ಚರ್ಮ ಹದ ಮಾಡುವ ಕೇಂದ್ರ, ದುಮ್ಮನ್ ಸೂರ್, ಹುಮನಾಬಾದ್ ತಾ|| ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆ

2      ಸರ್ವೆ ನಂ.90(ಪಿ), ಫುಟ್ ವೇರ್ ಕಾಂಪ್ಲೇಕ್ಸ, ಔರಾದ್ , ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆ

3      ಸರ್ವೆ ನಂ.28/1, ಟ್ಯಾನಿಂಗ್ ಕಾಂಪ್ಲೇಕ್ಸ, ಗುರುಮಿಟ್ಕಲ್, ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ

4      ಸರ್ವೆ ನಂ. 685, ಫುಟ್‍ವೇರ್ ಕಾಂಪ್ಲೇಕ್ಸ್ , ತೊರವಿ ರಸ್ತೆ, ವಿಜಯಪುರ

5      ಸರ್ವೆ ನಂ. 33,34, 36, ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್, ಕೆ.ಐ.ಎ.ಡಿ.ಬಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಯಲ್ ಏರಿಯಾ, ಮಹಲ್ ಬಾಗಾಯತ್, ಕೈಗಾರಿಕಾ ವಸಾಹತು, ವಿಜಯಪುರ

6      ಸರ್ವೆ ನಂ.552/ಎ,, 556 /ಎ.ಬಿ.ಸಿ, ಮಳವಳ್ಳಿ, ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ

7      ಕೆ.ಎಸ್.ಎಸ್.ಐ.ಡಿ.ಸಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಯಲ್ ಏರಿಯಾ, ಎನ್ ಎಸ್ ಕೆ ಮಿಲ್ ರೋಡ್, ಕಲಬುರ್ಗಿ – 585103

8      ಸರ್ವೆ ನಂ. 5, ಕೆ.ಎಸ್.ಎಸ್.ಐ.ಡಿ.ಸಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಯಲ್ ಏರಿಯಾ, ಗೋಕುಲ್ ರಸ್ತೆ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ

9      ಸರ್ವೆ ನಂ. 91/10/01, ಲಿಡಕರ್ ಟ್ಯಾನಿಂಗ್ ಕಾಂಪ್ಲೇಕ್ಸ್ , ವಿಧ್ಯಾ ನಗರ, ಧಾರವಾಡ.

10     ಅಂಕಹಳ್ಳಿ, ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ,

11     ಕುಶಾಲ ನಗರ, ಕೊಡಗು

12     ಸರ್ವೆ ನಂ. 102/3ಬಿ, ಈರನಗೆರೆ, ಮೈಸೂರು

13     ಸರ್ವೆ ನಂ. 27/1.28/2.28/1ಬಿ.28/1ಬಿ, ಸಾತಗಳ್ಳಿ, ಮೈಸೂರು

14     ಸರ್ವೆ ನಂ.37, ಶಾದನಹಳ್ಳಿ , ವೈಸೂರು

15     ಹಾರನಹಳ್ಳಿ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ

16     ಸರ್ವೆ ನಂ. 26 & 38, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ

17     ಸರ್ವೆ ನಂ. 75, ಬಿಜಿ ಕೆರೆ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ

18     ಸರ್ವೆ ನಂ. 971, ಲಿಡಕರ್ ಫುಟ್ವೇರ್ ಕಾಂಪ್ಲೇಕ್ಸ್ , ಕೌಲ್ ಬಜಾರ್, ಬಳ್ಳಾರಿ

19     ಸರ್ವೆ ನಂ. 92, ವಾಜರಳ್ಳಿ, ಕನಕಪುರ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು

20    ಸರ್ವೆ ನಂ. 76,77, 78, ಕೆ.ಜಿ.ಹಳ್ಳಿ, ಬೆಂಗಳೂರು

21     ಸರ್ವೆ ನಂ. 793/2, ಫುಟ್ವೇರ್ ಕಾಂಪ್ಲೇಕ್ಸ್ , ಮಳಗಳ್ಳಿ, ಮಮದೇವಿ ರಸ್ತೆ, ಅಥಣಿ, ಬೆಳಗಾವಿ

22    ಸರ್ವೆ ನಂ. 685/1/ಬಿ/2 ಅನಗೋಳ್, ಬೆಳಗಾಂ

23    ಸರ್ವೆ ನಂ.150ಎ, ಫುಟ್ ವೇರ್ ಕಾಂಪ್ಲೇಕ್ಸ್, ಶಿರಶಿ, ಕಾರವಾರ ಜಿಲ್ಲೆ.

24    ಸರ್ವೆ ನಂ.121, ಫುಟ್ ವೇರ್ ಕಾಂಪ್ಲೇಕ್ಸ್,  ಮೈಲೂರ್ ರಸ್ತೆ, ಚಿದ್ರಿ, ಬೀದರ್

25    ಬ್ಯಾಲ್ಯ, ಮಧುಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ತುಮಕೂರು